Belanjawan Berwibawa
2022

TUJUH TERAS UTAMA DALAM BUKU INI

Mengambil kesempatan pembentangan Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan di Parlimen dua hari lagi, parti BERJASA mengambil inisiatif untuk membentangkan dan mencadangkan belanjawan berwibawa bertemakan “Rakyat Dijaga, Watan Terpelihara”. 

Buku ini dihasilkan daripada 30 pembentangan kertas kerja anak-anak muda yang datang daripada pelbagai kepakaran dan bidang.

Hazwan Mohamad

ketua majlis tindakan ekonomi berjasa

apa yang menarik !

Tujuh teras utama dibincangkan

Melihat kepada prestasi ekonomi semasa dan unjuran ekonomi kehadapan, maka BERJASA menampilkan tujuh (7) teras utama merangkumi lebih 100 cadangan bagi mengemudi negara melalui tahun 2022 agar rakyat terus dijaga dan watan terus terpelihara. 

Pemulihan Ekonomi

teras Pertama

Pertumbuhan sektor ekonomi melalui industri utama, perusahaan mikro, kecil dan sederhana perlu diberikan penumpuan mendalam.

Kesiapsiagaan Watan

Teras Kedua

Krisis yang sedang melanda dunia kini, membuka ruang serta peluang untuk mengenalpasti kekurangan dalam dimensi kehidupan kita. 

Kelestarian Watan

Teras Ketiga

Tiga sektor utama untuk diambil perhatian dalam Belanjawan 2022 Sektor Pertanian, Industri Makanan dan Sektor Alam Sekitar

Integriti Watan

Teras Keempat

Belanjawan negara perlu juga menyentuh aspek penambahbaikan integriti dalam pengurusan pentadbiran perbendaharaan negara. 

Identiti Watan

Teras Kelima

Pengukuhan identiti nasional amat penting bagi mewujudkan sebuah suasana yang harmoni, aman, makmur dan bersatu padu. 

 

Inovasi Teknologi

Teras Keenam

Menghadapi dunia tanpa sempadan kini, negara harus tidak ketinggalan dalam usaha memastikan bidang sains dan teknologi negara berada pada tahap yang tertinggi.

Keselamatan Watan

Teras Ketujuh

Menyedari bahawa peri pentingnya kedaulatan negara, aspek perlindungan dan keselamatan negara perlu menjadi keutamaan dalam Belanjawan kali ini.

dapaTkan segera !

Belanjawan yang melihat aspek kedaulatan watan.

10 minit sahaja bacaan.

Mengambil kesempatan pembentangan Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan di Parlimen dua hari lagi, parti BERJASA mengambil inisiatif untuk membentangkan dan mencadangkan belanjawan berwibawa bertemakan “Rakyat Dijaga, Watan Terpelihara”. Ini merupakan belanjawan alternatif untuk tahun kedua dilancarkan oleh BERJASA. Tahun lepas, belanjawan yang dibentangkan oleh BERJASA, mengambil kira aspek pemulihan akibat Pandemik Covid-19 yang melanda dunia dan negara. 

Mahukan buku fizikal

HARGA ASAL

RM25

20 ORANG TERAWAL

PERCUMA

masa depan negara di tangan anda

Ingin menjadi ahli ?

liputan daripada